Φωτο-ρεαλισμός σχεδίου

Μέσα από την τεχνολογία του φωτο-ρεαλισμού, δηλαδή της εικονικής αναπαράστασης του σχεδίου σας, μπορούμε να σας δώσουμε μία αρκετά "αληθινή" προσέγγισή του σχεδίου, ώστε να έχετε μια γενική ιδέα του αποτελέσματος του.